NEN 3140 inspectie elektrische installaties

Een NEN 3140 keuring is een periodieke controle van elektrische laagspanning installaties om te controleren of ze voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.Tijdens een NEN 3140 keuring worden onder andere de volgende punten gecontroleerd:

  1. Is de elektrische installatie veilig aangelegd en goed onderhouden?
  2. Zijn de elektrische componenten en apparatuur goed beveiligd en correct aangesloten?
  3. Zijn er geen losse of beschadigde bedradingen?
  4. Worden er veilige werkprocedures gevolgd bij het werken met de elektrische installatie?
  5. Is er voldoende veiligheidsinformatie beschikbaar voor de gebruikers?


De NEN 3140 keuring moet regelmatig worden uitgevoerd om te zorgen dat de veiligheid van de elektrische installaties gewaarborgd blijft. Dit is met name van belang in werkomgevingen waar medewerkers direct of indirect gebruik maken van de elektrische installaties.

Middels een risico-inventarisatie wordt een advies gegeven over de frequentie van een herinspectie.