Advies en opstellen EVD

Op het gebied van explosieveiligheid kan Electrical integrity inspection nog meer voor u betekenen.


Buiten het inspecteren van uw ATEX installatie kan Electrical integrity inspection ook de volgende taken op het gebied van explosie veiligheid voor u verzorgen:

 1. Het opstellen en afbakenen van een ATEX inspectieplan met doel- en acceptatiecriteria;
 2. Het opstellen en/of updaten van het wettelijk verplichte explosieveiligheidsdocument (EVD);
 3. Het inventariseren van de aanwezig documenten en het controle op de volledigheid hiervan conform de ATEX richtlijn(en).


Het explosie veiligheidsdocument

De methode, bevindingen en maatregelen om het explosiegevaar te voorkomen, worden vastgelegd in het Explosie veiligheidsdocument (EVD). Met het EVD geeft u uzelf, uw personeel en de inspectiediensten inzicht of het risico op een explosie tot het minimum beperkt wordt.

De onderdelen in een EVD document zijn:

 1. Welke explosieve gassen en vloeistoffen zijn aanwezig
 2. In welke hoeveelheden zijn deze gassen of stoffen aanwezig
 3. Wat zijn de eigenschappen van die gassen of vloeistoffen
 4. Wat is de grootte van het explosierisico
 5. De indeling van gevaarlijke gebieden op het terrein
 6. De manier waarop de installaties worden aangelegd om explosiegevaar te voorkomen
 7. De manier waarop de bediening plaatsvindt
 8. De manier waarop inspectie en onderhoud plaatsvindt
 9. De manier waarop personeel is geïnstrueerd en toezicht wordt gehouden en het volgen van de regels.

Het is belangrijk om het Explosie Veiligheid Document up-to-date te houden. Bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces dient het EVD te worden geactualiseerd. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, met als gevolg dat de explosieveiligheid in het geding komt en er niet meer aan de ATEX 153 richtlijn wordt voldaan.

Artikel 3 van de richtlijn 1999/92/EG (beter bekend als de ATEX 153 richtlijn) schrijft expliciet voor dat het EVD regelmatig geactualiseerd dient te worden.