ATEX inspecties

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosfere EXplosibles en wordt gebruikt voor de twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Deze twee ATEX richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in het Arbobesluit (ATEX 153) en het Warenwetbesluit (ATEX 114).


ATEX is niet alleen maar belangrijk vanuit de wettelijke verplichting, maar ook vanuit de taak om als werkgever een veilige werkomgeving voor zijn medewerkers te creëren. De werkgever moet voldoen aan de ATEX richtlijnen, wanneer er binnen zijn bedrijf kans op explosiegevaar bestaat.

De ATEX inspectie door Electrical integrity inspectie beoordeeld de installatie aan de hand van de NEN-EN-IEC 60079Soort ATEX inspecties

Visuele ATEX inspectie

Een visuele ATEX inspectie voeren wij uit met alleen onze ogen. Tijdens deze inspectie kijken wij naar defecten aan de bestaande elektrische installatie of apparatuur. De inspecteur maakt hierbij geen gebruik van materieel of gereedschappen om toegang te krijgen tot installatiedelen.Nauwkeurige ATEX inspectie

Tijdens een nauwkeurige ATEX inspectie onderzoekt de inspecteur de gebreken welke zijn vastgesteld aan de bestaande elektrische installatie of apparatuur tijdens de visuele inspectie. Bij een nauwkeurige inspectie gebruikt de inspecteur wel materieel of gereedschappen om toegang te krijgen tot installatiedelen


Gedetailleerde ATEX inspectie

Bij een gedetailleerde ATEX inspectie controleert de inspecteur de punten welke bij een nauwkeurige inspectie aan de orde zijn gekomen. Bij deze inspectie gebruikt de inspecteur wel materieel en gereedschap en worden de behuizingen open gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk de spanning uit te schakelen. Daarbij worden de defecten opgespoord welke alleen vastgesteld kunnen worden door het openen van de behuizing en gebruik te maken van gereedschap en beproevingsapparatuur.


ATEX nul inspectie

Tijdens een ATEX nul inspectie controleert de inspecteur of de ATEX beschermingswijzen en de nieuwe elektrische installatie veilig is om in bedrijf te nemen.