ATEX inspecties

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosfere EXplosibles en wordt gebruikt voor de twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder at...

Advies en opstellen EVD

Op het gebied van explosieveiligheid kan Electrical integrity inspection nog meer voor u betekenen....

NEN 1010 oplever inspecties

Een NEN 1010 opleverinspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 1010. ...

NEN 3140 inspectie elektrische installaties

Een NEN 3140 keuring is een periodieke controle van elektrische laagspanning installaties om te controleren of ze voldoen aan de gestelde veiligheidse...

NEN 3140 keuring arbeidsmiddelen

Een NEN 3140 keuring voor arbeidsmiddelen is een periodieke controle van elektrische apparatuur op de werkvloer. ...

SCIOS scope 8 PI inspectie

Een SCIOS SCOPE 8 PI-inspectie (Periodieke Inspectie) is een keuring voor elektrische installaties....

SCIOS scope 10 inspectie brandrisico

Een SCIOS SCOPE 10 brandrisico inspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van SCIOS....

SCIOS scope 12 PI inspectie

Een SCIOS scope 12 PI keuring is een periodieke inspectie voor zonnestroominstallaties in Nederland. SCIOS is een onafhankelijke organisatie die richt...

SCIOS scope 12 EBI inspectie

Een SCIOS SCOPE 12 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) Opleverinspectie voor zonnestroominstallaties is een specifieke type inspectie die wordt uitgevoe...

PV Check

Een PV CHECK is een inspectie voor zonnestroominstallaties. Tijdens een PV-CHECK wordt de veiligheid en goede werking van een zonnestroominstallatie...

Thermografie

Thermografisch onderzoek...

Drone inspecties

Drone-thermografie over PV-installaties...

Aarding en Bliksem inspecties

Een aarding en bliksem inspectie is een inspectie om de conditie van de installatie te controleren en of deze nog aan de geëiste waardes voldoet....

Jaarlijkse controle noodverlichting

Noodverlichting en vluchtwegindicatie is een vorm van verlichting die wordt ingeschakeld als de elektriciteitsvoorziening uitvalt. Een goede werking v...

Heeft u een vraag of hulp nodig?

Laat een bericht achter