PV Check

Een PV CHECK is een inspectie voor zonnestroominstallaties.

Tijdens een PV-CHECK wordt de veiligheid en goede werking van een zonnestroominstallatie gecontroleerd.De keuring PV check omvat onder andere controle van de bekabeling, zekeringen, beveiligingen, omvormers, aarding, verbindingsmaterialen en de algemene staat van de installatie. Ook wordt gekeken naar de plaatsing van de zonnepanelen en of deze voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

Het doel van een PV CHECK is om de veiligheid van de installatie te waarborgen en mogelijke storingen of problemen vroegtijdig te ontdekken. Na de keuring ontvangt de eigenaar of beheerder van de installatie een uitgebreide rapportage.