Jaarlijkse controle noodverlichting

Noodverlichting en vluchtwegindicatie is een vorm van verlichting die wordt ingeschakeld als de elektriciteitsvoorziening uitvalt. Een goede werking van deze verlichting kan van levensbelang zijn.


Een goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is dan ook essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. De jaarlijkse keuring van uw noodverlichting is niet voor niets wettelijk verplicht gesteld. Niet alleen bij controles door de Arbodienst of brandweer kunt u met achterstallig onderhoud problemen krijgen, maar ook bij calamiteiten en/of ongevallen zal achteraf gekeken worden of u aan de verplichtingen heeft voldaan.

Electrical integrity inspection kan door haar expertise en ervaren werknemers hier een volledig onafhankelijk advies in geven. Onze inspectie bestaat zoals in de NEN-EN 1838 geformuleerd staat uit een visueel component en de noodzakelijke beproevingen.

Bij een visuele controle word nagegaan of:

  1. De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
  2. De nooduitgangen voorzien zijn in vluchtwegaanduiding;
  3. De nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien zijn in de noodverlichting;
  4. De vluchtwegen voorzien zijn in noodverlichting en vluchtwegaanduiding;
  5. Er in de nabijheid van handbrandmelders, brandblusapparatuur, brandweerpaneel en EHBO post een noodverlichting aanwezig is;
  6. Er is noodverlichting aanwezig in de nabijheid van ontsnappingsvoorzieningen voor minder validen;
  7. MIVA-toiletten en MIVA-oproeppunten voorzien zijn in noodverlichting.

Bij beproeving word nagegaan of;

  1. De noodverlichtingsarmaturen bij het wegvallen van de voeding overschakelen op de noodstroomvoorziening;
  2. De noodstroomvoorziening het noodverlichtingsarmatuur minimaal 1 uur in bedrijf houdt;
  3. De verlichtingssterkte op de vloer van de vluchtroutes voldoet aan de minimale gestelde eisen.

De conclusie en eventuele gebreken worden verwerkt in het inspectierapport. Ook zal de inspecteur de inspectieresultaten toevoegen aan het verplichte logboek. Indien deze niet in uw bezit is en/of deze verouderd is helpen wij graag bij het updaten of opstellen hiervan.