NEN 1010 oplever inspecties

Een NEN 1010 opleverinspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 1010. 


Bij een NEN 1010 opleverinspectie wordt gecontroleerd of de elektrotechnische laagspanningsinstallatie(s) in een gebouw voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN 1010 norm. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de oplevering van een nieuw gebouw, maar ook bij een ingrijpende verbouwing of aanpassing van de elektrische installaties in een bestaand gebouw.

Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de installaties juist zijn aangelegd, of de materialen en componenten voldoen aan de norm, of de installaties veilig zijn en goed functioneren, en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de normering te voldoen. Na afloop van de inspectie wordt er een inspectierapport opgesteld waarin de bevindingen en eventuele aanbevelingen worden vermeld.

Een NEN 1010 opleverinspectie is belangrijk omdat het de veiligheid van de elektrotechnische installaties waarborgt waarmee uw medewerkers aantoonbaar veilig gebruik kunnen maken van de installatie.