Inspecties NEN 3140 inspectie arbeidsmiddelen


NEN 3140 inspectie arbeidsmiddelen

Keuring NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen

Bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers én voor de omgeving. Door het gebruik van de arbeidsmiddelen gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dit als gevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval is hiervan mogelijk een gevolg. Om die reden is de wetgeving gericht op het waarborgen van de veilige staat van arbeidsmiddelen gedurende de hele gebruiksduur. Dit kan gerealiseerd worden door middel van een NEN 3140 keuring.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door Keurmeesters en/of inspecteurs van
Electrical integrity inspection uitgevoerd conform de norm NEN 3140.

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

- Een visuele controle;

- Een controle door meting en/of beproeving;

- Een registratie moet worden bijgehouden;

- De keuring moet aantoonbaar zijn;

- Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

Na de keuring ontvang u per arbeidsmiddel een certificaat met bijbehorende opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden. Ook kunnen wij u adviseren en/of ondersteunen met het creëren van unieke identificatie voor u arbeidsmiddelen welke later in een database verwerkt kunnen worden.

Wilt u elektrische arbeidsmiddelenlaten keuren?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij zijn te bereiken via: info@e-ii.nl of telefonisch +31(0)88-520 21 00