SCIOS scope 10 inspectie brandrisico

Een SCIOS SCOPE 10 brandrisico inspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van SCIOS.


Een SCIOS SCOPE 10 brandrisico inspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd op elektrische installaties om het brandrisico te beoordelen en kan worden uitgevoerd bij industriële en commerciële panden.

Tijdens de inspectie wordt gekeken naar potentiële brandgevaarlijke situaties in de elektrische installaties, zoals oververhitting, slechte verbindingen, beschadigde kabels, etc. Ook wordt gecontroleerd of de installaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en of de installaties veilig gebruikt kunnen worden. Ook worden eventuele gebreken of risico's in kaart gebracht en wordt advies gegeven over eventuele benodigde maatregelen om het brandrisico te verkleinen.

 Een SCIOS SCOPE 10 brandrisico-inspectie is vaak verplicht gesteld door de overheid of verzekeringsmaatschappijen en kan periodiek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de drie of vijf jaar om zo de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen en brandgevaar te minimaliseren.