SCIOS scope 12 PI inspectie

Een SCIOS scope 12 PI keuring is een periodieke inspectie voor zonnestroominstallaties in Nederland. SCIOS is een onafhankelijke organisatie die richtlijnen en certificeringen biedt voor verschillende soorten installaties, waaronder zonnestroominstallaties.


Scope 12 is de certificering voor het inspecteren van zonnestroominstallaties. PI staat voor Periodieke Inspectie. Tijdens een SCIOS scope 12 PI keuring wordt de veiligheid en goede werking van een zonnestroominstallatie gecontroleerd.

De keuring omvat onder andere controle van de bekabeling, zekeringen, beveiligingen, omvormers, aarding, verbindingsmaterialen en de algemene staat van de installatie. Ook wordt gekeken naar de plaatsing van de zonnepanelen en of deze voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

Het doel van een SCIOS scope 12 PI keuring is om de veiligheid van de installatie te waarborgen en mogelijke storingen of problemen vroegtijdig te ontdekken. Na de keuring ontvangt de eigenaar of beheerder van de installatie een uitgebreide rapportage en een SCIOS verklaring waarin wordt vermeld dat de installatie aan alle eisen voldoet.