Inspecties SCIOS scope 8 / NEN 3140 inspecties


SCIOS scope 8 / NEN 3140 inspecties

Vanuit de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie en apparatuur veilig te gebruiken is door de werknemers en/of bezoeker van uw bedrijf.

Onder andere de NEN 3140 en de NEN 1010-normen geven een invulling aan deze gestelde eisen van de Arbowet.

Naast de Arbowet wordt een periodieke inspectie ook vaak geëest in de voorwaarden van een brandverzekering. Is de inspectie niet aantoonbaar, dan kan de schade vaak maar ten dele of soms zelfs helemaal niet worden uitgekeerd.

Electrical integrity inspection kan u door haar expertise en ervaren werknemers hier een volledig onafhankelijk advies in geven.

Samen met de (installatie)verantwoordelijke zullen wij een inspectieplan opstellen welke een duidelijk beeld schetst over de omvang en uitvoering van de inspectie.
Natuurlijk zullen wij te allen tijde proberen u zo min mogelijk tot last te zijn.

 

DSCF6381 800x600

 

Onze inspectie bestaat zoals in de norm geformuleerd uit een visueel component en uit metingen en beproevingen.
Bij een visuele controle word nagegaan of;

- De installatietekeningen, schema’s aanwezig en up-to-date zijn.;

- Alle installatiedelen duidelijk herkenbaar zijn;

- Aanwezige beschadigingen geen gevaar vormen;

- Het schakelmaterieel in overeenstemming met de normen is.;

- De ruimte rondom schakelkasten goed bereikbaar en vrij van obstakels is;

- De verbindingen van de aardleidingen in orde zijn;

- De beveiligingstoestelen aanwezig en goed ingesteld zijn;

- De veiligheidsketens in orde zijn.

Bij de metingen word nagegaan of;

- De weerstand van de beschermingsleiding voldoet;

- De circuitimpedantie van de stroomketen voldoet;

- De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode voldoet;

- De isolatieweerstand van de installatie voldoet;

- Scheiding van stroomketens voldoet;

- Aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekschakelaars en aardlekautomaten voldoen;

- De overstroombeveiliging juist werken;

- De beveiliging tegen thermische overbelasting juist werkt en is ingesteld;

- De veiligheidsketens werken en afdoende zijn;

- Verbindingen deugdelijk zijn aangebracht.

Ook kunnen wij in overleg tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek uitvoeren om eventuele ongewenste warmteontwikkelingen in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Wilt u een inspectie over uw elektrische installatie laten uitvoeren?
Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via: info@e-ii.nl of telefonisch +31(0)88-520 21 00