SCIOS scope 8 PI inspectie

Een SCIOS SCOPE 8 PI-inspectie (Periodieke Inspectie) is een keuring voor elektrische installaties.


Een SCIOS SCOPE 8 PI-inspectie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties) en is bedoeld om vast te stellen of een elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en veiligheidsvoorschriften.

Tijdens de SCOPE 8 PI-keuring wordt de elektrische installatie geïnspecteerd op onder andere de volgende aspecten:

  1. Visuele controle: Er wordt gekeken naar de staat van de installatie, de bedrading, schakelaars, stopcontacten en andere elektrische componenten.
  2. Metingen: Er worden metingen uitgevoerd om te controleren of de installatie voldoet aan de normen op het gebied van spanning, stroomsterkte, weerstand en isolatieweerstand.
  3. Thermografisch onderzoek: Met behulp van een infraroodcamera worden mogelijke oververhitting of andere elektrische problemen in de installatie opgespoord.
  4. Inspectie van elektrische verdeelinrichtingen: Ook de verdeelinrichtingen worden geïnspecteerd om te controleren of deze correct zijn geïnstalleerd en of er geen gevaarlijke situaties zijn.

Na de keuring ontvangt de eigenaar of beheerder van de elektrische installatie een rapport waarin de bevindingen en eventuele afwijkingen worden vermeld. Het is belangrijk om regelmatig een SCIOS SCOPE 8 PI-keuring te laten uitvoeren om de veiligheid van de elektrische installatie te waarborgen en mogelijke risico's te voorkomen.